Apdovanojimai

Nuo 2022 m. Europos Komisija kasmet skiria dvi nominacijas darniausiam Europos miestui ir darniausiai Europos iniciatyvai.

1. Europos judumo savaitės apdovanojimas (angl. – European Mobility Week award). skiriamas miestui, kuris Europos judumo savaitės metu ryškiausiai pasižymi didindamas vietos gyventojų informuotumą apie darnų judumą. Apdovanojimas tiesiogiai susijęs su aktyviu vietos valdžios ar jos institucijų dalyvavimu Europos judumo savaitės iniciatyvoje, kuri turi apimti:

  • rugsėjo 16-22 d. metu organizuojamas veiklas, skirtas gyventojų sąmoningumo apie darnų judumą mieste didinimui;
  • vienos ar daugiau naujų keliavimo įvairiomis transporto priemonėmis būdų mieste įgyvendinimą;
  • ,,Dienos be automobilio” organizavimą.

Kad galėtų pretenduoti į šį apdovanojimą, mietai turi įgyvendinti šiuo aukščiau paminėtus kriterijus.

2022 m. šį apdovanojimą laimėjo Bragos miestas (Portugalija). Braga Europos judumo savaitės metu bendradarbiavo su daugiau nei šimtu įmonių, kad atvertų gatves pėstiesiems ir įrengtų interaktyvias žaliąsias erdves. Taip pat buvo surengtas ,,Judumo safaris”, kuriame dalyvavo 30 įmonių, siekiant parodyti anglies dioksido išmetimo mažinimo svarbą ir tvaraus judumo poveikį siekiant šio tikslo. Siekiant skleisti informaciją apie darnaus judumo naudą, buvo organizuojami aktyvaus judumo užsiėmimai įvairaus amžiaus žmonėms. Miestas taip pat pradėjo pirmąjį dalijimosi dviračiais paslaugos įgyvendinimo etapą.

2. 2022 m. Europos Komisija įsteigė naują Darnaus judumo iniciatyvos apdovanojimą (angl. – Mobility action award). Šiuo apdovanojimu atkreipiamas dėmesys į Europos judumo savaitės metu įgyvendinamas visuomenės, organizacijų, įmonių, piliečių, švietimo įstaigų ar savivaldybių iniciatyvas, kuriomis visus metus skatinamos darnus judumo idėjos. Šiuo apdovanojimu apdovanojami tie, kurie įgyvendina priemones ir strategijas, turinčias pastebimą poveikį klimato kaitos padarinių mažinimui per darnaus judumo prizmę.

Pirmojo Darnaus judumo iniciatyvos apdovanojimą laimėjo tapo “Metropolia GZM” (Lenkija). “Metropolia GZM” buvo apdovanota už visapusišką požiūrį į Katovicų universiteto automobilių stovėjimo aikštelės pertvarkymą į žalią, pėstiesiems patogią erdvę. Pasitelkę viešojo transporto, dviračių transporto, socialinės plėtros, darnaus judumo ir miestų politikos sektorių specialistus, Lenkijos metropolijos gyventojai kartu kūrė automobilių stovėjimo aikštelės pertvarką, kuri būtų naudinga ne tik universitetui, bet ir sumažintų transporto priemonių eismą bei paskatintų vietos gyventojus naudotis šia erdve. Buvo įrengti miesto baldai ir želdiniai, taip pat eismo mažinimo priemonės. Pirmieji pranešimai rodo, kad šioje teritorijoje lankosi daugiau žmonių iš universiteto ir už jo ribų. Šiuo metu miestų dizaineriai atlieka apklausas, kad geriau suprastų, kaip panaikinti visas antžemines automobilių stovėjimo aikšteles ir įgyvendinti prieinamo viešojo transporto sprendimus visame Katovicų mieste.

Daugiau informacijos apie Europos judumo savaitės apdovanojimus ir kaip juose dalyvauti galite rasti čia: https://mobilityweek.eu/about-mobilityawards/