Visuotinė mankšta

Šilutė

Kviečiame visas ugdymo įstaigas, organizacijas, įmones, pavienius asmenis prisijungti prie visuotinės mankštos. Prašome smagias akimirkas užfiksuoti ir atsiųsti, el. paštu info@silutessveikata.lt kurios bus skelbiamos viešai puslapyje.